Родителите не могат принудително да бъдат привличани под отговорност за неправомерно поведение от страна на техните непълнолетни деца в интернет – например ако нарушават авторски или сродни права, споделяйки файлове чрез мрежите за обмен на файлове.

Това реши днес Федералният вър­ховен съд в Карлсруе, Германия. Решението бе постановено в рамките на дело за незаконно сваляне на файлове от интернет, извършено от дома на семейство с три деца, само едно от които е пълнолетно.

Искът бил подаден от представители на четири звукозаписни компании. Първоначално те поискали от семейството 3000 евро обезщетение за нанесените им щети, но по-късно допълнили иска с още 2380 евро за съдебни разноски. Родителите на децата обаче отказали да платят исканата сума.

Така предварителното производство по делото стигнало значително по-далеч от обичайното при такива случаи. Музикалните компании успели дори да издействат обиск на дома на семейството, при който бил конфискуван и компютърът на едно от децата – момче на 13 години. На него били открити клиенти за мрежи за споделяне на файлове и повече от 1000 музикални файла.

Семейството загубило делото на предишните инстанции, на които то било гледано. Съдилищата постановили, че родителите са виновни в неизпълнение на задължението си за надзор над децата и по този начин са солидарно отговорни за техните действия. Оказало се, че клиентите за файлообменните мрежи били инсталирани на компютъра от няколко години, но те не направили впечатление на родителите.

Върховният съд обаче изтълкувал въпроса от съвсем различен ъгъл. Съгласно тълкуванието на съдията в Карлсруе, задължението за надзор не се простира дотам, че в днешно време едно дете на тази възраст да трябва да бъде контролирано непрекъснато, докато използва интернет. В произнесеното от него решение се казва, че не е необходимо дори да бъдат извършвани редовни проверки на компютрите на децата. Според магистрата, за да бъде изпълнено задължението на родителите в тази връзка, е достатъчно непълнолетното дете да бъде предупредено да не използва мрежите за споделяне на файлове. С тези доводи исканията на представителите на музикалната индустрия бяха отхвърлени от най-високата съдебна инстанция в Германия.

Източник: Kaldata

Подобни публикации