При сключването на договора всеки потребител ще може да се откаже от абонамента си в рамките на седем дни, реши окончателно парламентът.

© Mr. T in DC@flickr.com

Срочните договори с мобилен оператор може да бъдат продължавани вече само при изрично писмено съгласие на абоната. Това решиха окончателно депутатите с приетите промени в Закона за електронните съобщения (ЗЕС), предаде БНР.

Народните представители приеха и при изменение на общите условия, но не по-късно от 30 дни преди тяхното влизане в сила, мобилният оператор да уведомява абоната по подходящ начин за направените промени.

В бъдеще при изменение на общите условия в договора по инициатива на мобилния оператор всеки абонат ще може да прекрати индивидуалния договор без санкции в срок до един месец от влизането им в сила.

Осъществяването на електронните съобщения, повиквания, електронна поща без човешка намеса за търговски цели и реклама обаче и след новите промени ще се прекратяват единствено с предварително съгласие на потребителя.

Мнозинството не прие предложенията на депутатите от Синята коалиция в промените на ЗЕС да бъде изрично определено автоматичното отстраняване от мобилния оператор на търговските съобщения, с което отговорността се прехвърляше от потребителя върху мобилните оператори. Доводите на мнозинството бяха, че в сегашния вариант на закона има достатъчно възможности за защита и отказ от получаването на търговски съобщения и реклами.

При сключването на договора всеки потребител ще може да се откаже от абонамента си в рамките на седем дни. Подобна мярка не е налагана до момента в целия ЕС.

Източник: Investor.bg