Barack Obama, Eugene Kang, Katie Johnson and Reggie-Love in the Oval Office

Снимка: Love in the Oval Office, Official White House Photo by Pete Souza / President Barack Obama jokes with Special Assistant Eugene Kang, Personal Secretary Katie, Johnson and Personal Aide Reggie, 3/5/09

Това, че в екипа ви няма особено конфликтна личност, не значи, че сте застраховани от караници и недоразумения. Съвсем естествено е понякога да възникват конфликти и е важно да знаете как да ги разрешавате, за да не пречат на работата ви.

Не отлагайте разговори по наболели теми и не избягвайте преките обяснения при възникнал конфликт

Много рядко там, където хората работят заедно, нещата се оправят от само себе си. Напротив. Колкото повече си затваряте очите и се правите, че всичко е наред, толкова повече се задълбочават проблемите.

Говорете директно с участниците в конфликта

Не се опитвайте да минавате през трети лица и не коментирайте с другите преди да сте говорили лично с виновниците за създалото се напрежение. Клюките се движат със страшна скорост и може да се окаже, че само сте задълбочили проблемите.

По време на разговора се фокусирайте най-вече върху проблема

Не разисквайте други неща и не позволявайте на двете враждуващи страни да си припомнят минали работни прегрешения.

Запазете контрол над ситуацията

Не позволявайте да ви въвлекат в спорове или да проявите симпатия към някоя от страните. Запазете дистанцията и здравия си разум по време на целия разговор. Само така можете да помогнете на служителите/колегите си да разрешат конфликта.

Дайте доверието си и на двете страни в спора

Насърчете ги сами да се справят с проблема. Да говорят, да намерят начин за разрешаване на конфликта по пътя на взаимните компромиси. Подчертайте, че вярвате в тяхната способност да постигнат съгласие.

Покажете, че не се страхувате от конфликти

Говорете директно, назовавайте нещата с истинските им имена, но без да обиждате. Пристъпете смело към разговора и през цялото време подчертавайте, че имате нужда от сътрудничеството и на двете страни в конфликта.

Споровете и караниците не са приятни, но ако подходите към тях достатъчно разумно, може разрешаването им да сплоти екипа ви и да му помогне да научи нещо ново. Затова не избягвайте споровете и конфликтите. Разрешавайте ги.

Подобни публикации