Outbrain-NYC-Office

Изображение: Outbrain NYC Office

Повечето хора смятат оперативките за нещо изключитело досадно. Истина е, тази полезна, кратка сутрешна среща може много бързо да дотежи на всички, да бъде абсолютно неефективна и служителите да си мечтаят да свърши.
Помислете върху плюсовете и минусите на оперативката и вижте как можете да я направите по-ефективна.

Информираност

Да се събирате всяка сутрин, за да обсъждате задачи и това да продължи до обяд е наистина доста неприятно. Ако всеки колега разказва надълго и нашироко почти същите неща, които сте слушали и вчера, че и онзи ден, оперативката наистина става много дълга и доста безсмислена.

От друга страна, по време на оперативка разбирате какво правят колегите и какво се случва с поръчката на клиента преди да дойде при вас или след като я предадете нататък. Затова всъщност тези десет до петнадесет минутни сутрешни сбирки са толкова полезни. Абсолютно възможно е за толкова кратко време всеки да си каже и изкоментира задачите за деня. Всяка друга информация е излишна.

Контрол

Много шефове използват оперативката, за да контролират кога идват на работа служителите. Досадно е това събиране да се превръща в ежедневно мъмрене на някого.

В същото време, добре е да се спазва някакво точно начало на работния ден и събирането на всички служители на оперативка е добър мотив.

Чувство за общност и изграждане на екип

Ако шефът демонстрира лично отношение към този или онзи член на екипа, насъсква колегите един срещу друг и създава нездрава атмосфера на страх, клюки и интриги, то оперативката се превръща в пълна досада.

Ако денят ви започва с все едни и същи усмихнати колеги и шеф, който общува нормално, отнася се еднакво добре и с най-високопоставените служители, и с тези на по-ниски позиции, то оперативката се превръща в необходимост. Просто всички се събирате за „Здрасти, да ще ви разкажа какво ще правя днес”- ведро начало на деня.

Чувство за равнопоставеност

Когато нямате право да задавате въпроси, атмосферата е натегната и шефът просто иска да раздаде задачи, а не да обсъди наболели проблеми, то от оперативката няма никакъв смисъл.

Това е мястото, на което се поставят важни за решаване работни въпроси, възникнали спонтанно предния ден.

Оперативката – кратка, доброжелателна, ефективна – е абсолютно необходима не само в големите фирми, но и за по-малки екипи

Научете се да я водите добре и само ще спечелите.


Подобни публикации