Kodak се готви да фалира

Процедурата ще позволи на компанията да продаде патенти при особен търг