Samsung придоби дела на Sony в съвместното предприятие за LCD панели

Сделката е на стойност 939 млн. долара, а прехвърлянето на активите се очаква да приключи в края на януари.