Влади Шунтуров: Следващата иновация в сградите | TEDxBGThe Next Disruptive Innovation in Buildings: Vladi Shunturov | TEDxBG

Иновация в енергийната ефективност на сградите